Palestinasolidaritet på Blitz - Hverdagen under okkupasjonen

Feb
07
Søndag, 7. februar 2010 - 15:00
Gratis inngang

For befolkningen på vestbredden og i Gaza er okkupasjonen en altomfattende del av hverdagen.
Okkupasjonen griper inn i alle deler av befolkningens liv. Palestinaspørsmålet handler ikke bare om tostats- eller enstatsløsninger og delingen av Jerusalem, for de som lever sine liv bak murer på Vestbredden og i Gaza handler det særlig om situasjonen slik den utspiller seg fra dag til dag.

I tre hele dager fokuserer Blitz på nettopp disse sidene av den Palestinske okkupasjonen, gjennom tre hovedtemaer; kvinnenes situasjon og motstand under okkupasjon, hvordan palestinernes historie og kultur søkes undertrykt og fjernet av staten Israel, og konsekvenser for den palestinske befolkningen av den israelske okkupasjonshærens omfattende arrestasjoner og fengslinger.

Det blir utstilling av bilder fra Blitz’ brigadetur til Vestbredden alle dagene. Gratis inngang.

Søndag 7. februar
16.00 - Divine intervention. En palestinsk lappeteppe av en film. Gjennom en rekke morsomme og absurde historier klarer filmen å rette fokus mot den israelske okkupasjonen.
18.00 - Middag Palestinskinspirert veggismat.
19.30 - Film Paradise now. To palestinske gutter rekruteres til å utføre et selvmordsangrep i Tel-Aviv. Følg dem på deres vei mot aksjon.
21.00 - Kaffe, te og vannpiperøyking

 

Mandag 8. februar

18:00 - Historieutslettelse som okkupasjonsstrategi. Bombefly, droner, soldater og spinnville kolonialister (settlere) er velkjente okkupasjons- midler som den Israelske staten bruker mot palestinere. En mindre kjent strategi er hvordan staten Israel bevisst har forsøkt å slette palestinsk historie fra 1948 til i dag.
Innledning av en aktivist fra den palestinske organisasjonen PACE (http://www.pace.ps) , som jobber for å beskytte og fremme palestinske kulturminner gjennom utdanning, bevaring, forskning og utvekslingsprogrammer.
19:30 Kvinneorganisering under okkupasjonen. Innledning ved aktivister fra kvinnekooperativer i landsbyene Jamma’in og Rantis.
20.30 - Kaffe, te og vannpiperøyking
 

Tirsdag 9. februar

18:00 - Solidaritet med palestinske fanger. Fengsling av palestinere skjer systematisk på det okkuperte Vestbredden. Siden Vestbredden og Gaza ble okkupert av Israel i 1967 har så å si hele den mannlige, og en betydelig andel av den kvinnelige, befolkningen i Palestina blitt fengslet av den israelske okkupasjonshæren. Fengslingene er ofte tilfeldige, og brukes som et middel til å undertrykke palestinerne. Feng- slinger brukes i stor utstrekning til å kneble politisk motstand mot den israelske okkupas- jonen. I mai 2009 satt minst 8100 palestinere i israelske fengsler, av dem var 390 barn.
Innledning ved palestinske aktivister fra vestbredden som vil snakke om fangenes situ- asjon, og hvordan de jobber med fangesolidaritet. Det blir diskusjon om hvordan aktivister i Norge kan støtte opp under fangekampen.
19:30 - Diskusjon om jobbing med fangesolidaritet i Norge
20.30 - Kaffe, te og vannpiperøyking