BLITZ & radiOrakel/Soundz Ov Kali presenter: 7 Mars Konsert

Mar
07
Lørdag, 7. mars 2020 - 20:00
BLITZ & radiOrakel/Soundz Ov Kali presenter: 7 Mars Konsert

Konsertprogrammet vil bestå av artister knyttet til radiOrakels programpost Soundz ov Kali, som har sendt ukentlig siden 2012. Soundz ov Kali promoterer kvinnelige og minoritetskjønnartister innenfor eksperimentell og DIY-musikk. Mange av artistene er fra Øst-Europa, og programmet tar opp problemstillinger knyttet til tilflytteres/innflytteres/minoriteters situasjon i Norge og kvinne- og LGBTQIA-rettigheter i Norge og ulike land i Øst-Europa.

radiOrakel ønsker å bruke kvinnedagen til å løfte det viktige budskapet i Soundz ov Kali til et større publikum. Ved å invitere artister fra andre land med lignende erfaring kan vi både synliggjøre og bygge solidaritet og felles forståelse om viktige spørsmål knyttet til kvinne- og LGBTQIA-rettigheter.

Kvinne- og LGBTQIA-rettigheter har kommet under press i mange land i Øst-Europa de siste årene. I flere land undertrykkes disse rettighetene, og LGBTQIA-personer utsettes for forfølgelse og undertrykking. radiOrakel mener det er viktig å støtte den motstanden som organiseres mot reaksjonær politikk på dette området. I Polen har motstanden blant annet kommet til syne etter regjeringens forslag om å forby abort i 2016.

Konserten vil bestå av fem artister:

1.)Złe Oko (femi-noise/drone/pumk) Waw/Osl
https://soundcloud.com/hellgi666
https://www.instagram.com/evileye23olga/?hl=nb

2.)The Pau (post-punk) Gdń
https://www.facebook.com/thepauMusic/
https://www.youtube.com/watch?v=QjDS5gLeJI8

3.)Demolka (elektro/sci-fi/punk)
https://www.facebook.com/Demolkaduet/
https://vimeo.com/44378258?fbclid=IwAR24sr7-NcBKUUbMoAbsPGf9Xs3oDG0Dhah2h9L5kGu6qAgwYk7XRL3E8AU

4.)HYSJ (arctic/dream-core) Osl
https://www.facebook.com/hysjband/
https://www.youtube.com/watch?v=FDJioywVPCE&feature=share&fbclid=IwAR1wHe8lN5lMQMXYmIuqg9OBVI1TAQ4N618kpkm2x4awUZ2NDEgkoRS7GxM

5.)Procesor PLUS (Dj set/electro-punkattack) Łdz
https://www.facebook.com/Procesor-Plus-332216686813355/

100 kronasjer for hele herligheten.
Vel møtt!

Eksterne kalendre