Blitz & radiOrakel + Soundz ov Kali presents: 8 mars konsert

Mar
08
Fredag, 8. mars 2019 - 19:00
Blitz & radiOrakel + Soundz ov Kali presents: 8 mars konsert
Blitz & radiOrakel + Soundz ov Kali presents: 8 mars konsert

Konsertprogrammet vil bestå av artister knyttet til radiOrakels programpost Soundz ov Kali, som har sendt ukentlig siden 2012. Soundz ov Kali promoterer kvinnelige og minoritetskjønnartister innenfor eksperimentell og DIY-musikk. Mange av artistene er fra Øst-Europa, og programmet tar opp problemstillinger knyttet til tilflytteres/innflytteres/minoriteters situasjon i Norge og kvinne- og LGBTQIA-rettigheter i Norge og ulike land i Øst-Europa.

radiOrakel ønsker å bruke kvinnedagen til å løfte det viktige budskapet i Soundz ov Kali til et større publikum. Ved å invitere artister fra andre land med lignende erfaring kan vi både synliggjøre og bygge solidaritet og felles forståelse om viktige spørsmål knyttet til kvinne- og LGBTQIA-rettigheter.

Kvinne- og LGBTQIA-rettigheter har kommet under press i mange land i Øst-Europa de siste årene. I flere land undertrykkes disse rettighetene, og LGBTQIA-personer utsettes for forfølgelse og undertrykking. radiOrakel mener det er viktig å støtte den motstanden som organiseres mot reaksjonær politikk på dette området. I Polen har motstanden blant annet kommet til syne etter regjeringens forslag om å forby abort i 2016.

Konserten vil bestå av fem artister:

1.Pochwalone (Krakow, Polen) spiller eklektisk femme-power-jazzy-punk som kombinerer polsk feministisk samtidslyrikk med tradisjonell folkemusikk.
https://pochwalone.bandcamp.com/
http://www.antenakrzyku.pl/pl/sklep/pochwalone-koncert-cd/

https://youtu.be/w6rrGlVKMvA
https://youtu.be/u8x36WBZpA0
https://youtu.be/u0A7rvrpIDI


2.SIKSA (Gniezno, Polen) opptrer med en ironisk forestilling som spiller på punk-estetikk, minimalistisk lydbilde, monodrama og ekstravagante kostymer. Budskapet kombinerer feministiske, politiske og populærkulturelle tema.

https://siksa.bandcamp.com/
https://vimeo.com/235561111
www.facebook.com/xsiksax/


3. Useøyøtå (Berlin, Tyskland) er DJ, produsent og forfatter, og ga nylig ut boken “Catching in the barshch”, en antologi som samler russisk undergrunnsmusikk med blant annet feministiske og LGBTQIA-artister.

https://soundcloud.com/n0-teng0-patria


4. Intetskjønn (Oslo) queercore punk!

https://soundcloud.com/intetskjonn
https://www.instagram.com/intetskjonn/


5. Zle Oko 23: (Warszawa/Oslo) one-woman project: spiller noise/drone/punk med budskap som fokuserer på kvinne//LGBTQA rettigheter, krigsmotstand og minoritetstema. Zle oko 23 er en programleder i Soundz ov Kali.

https://soundcloud.com/hellgi666
https://www.instagram.com/evileye23olga/?hl=nb


Fra kl. 19:00, før konsertene viser vi SIKSA's film med engelske tekster: "Sabat Mater Dolorosa". (filmen tar 60 min.).
Omtale er nede:

„SIKSA. Stabat Mater Dolorosa”
Musical about Death and the Maiden

Directed: Piotr Macha + SIKSA
Script: Stabat Mater Dolorosa
Cast: Check yourself
Production: Hardcore DIY

Musical based on SIKSA's "Stabat Mater Dolorosa" is a performative dream of making a movie come true, where both the dream and the movie are like chewing gum that has been tasteless for too long. A nostalgic invitation to a dancing story about a girl returning to her childhood, when she dressed up as different women using her mother's wardrobe, and all the roles she played were to please herself. This film is a tool for reconstructing the scenes from the youth, as well as a baroque farewell to all the glitter and unicorns. Stabat Mater Dolorosa is like a bayonet slashing through modern times. She gives us micro-performances with all her body, and at her own risk. SIKSA's music is the scenario rejected, grinded, spat out, negated and intensified by the characters. Piotr Macha's camera is one of the murder weapons that SIKSA would like to use to fuck up the modern reality. It's a language of art that SIKSA has been using almost unnoticed since 2014. A gun, a girl and death – those are the times we live in.

Trailer: https://youtu.be/k7unpwFSnNs
Facebook: https://www.facebook.com/xsiksax/
Bandcamp: https://siksa.bandcamp.com/


Vel møtt!

Eksterne kalendre