Antifascistisk Aksjon

 

Mot slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet vokste det fram en ny type militant antifascisme med fokus på å konfrontere fascistene direkte. I Norge ble denne typen antifascisme formalisert gjennom dannelsen av Antifascistisk Aksjon (AFA). Vi er en del av det internasjonale AFA-nettverket, og samarbeider kontinuerlig med antifascistiske organisasjoner over hele Europa.

Vi er sosialister og feminister og kjemper mot fascismen med de midler vi mener situasjonen krever.

Fascismen er ikke en idé som man kan avsløre og argumentere bort, men en bevegelse som vokser i kapitalismens skygge. Denne bevegelsens metode er å fysisk ta kontroll over gatebildet i våre byer og bygder. Derfor mener vi at vi som antifascister også må være beredte på å konfrontere fascistisk organisering fysisk og på et tidlig stadium.

Vi arbeider med omfattende kartlegging av de fascistiske miljøene. Er det nok med en opplysningskampanje for å få fascister utkastet fra et lokale, så er det den metoden vi benytter. Er det nok å ringe foreldrene til en ung fascist så gjør vi det. Vi er ikke voldsromantikere, men vi vil ikke være blant de som står og ser på at en fascistisk bevegelse vokser seg sterkere. Derfor utelukker vi  heller ikke fysiske konfrontasjoner som metode.

Om du sitter på informasjon om fascistisk virksomhet eller om du vil organisere deg i Antifascistisk Aksjon kan du kontakte oss på mail.

Antifascisme er alltid selvforsvar!

 

Kontakt:

Mail: afa_oslo@riseup.net

Tipstelefon: +4793633249 (For brukere av mobilappen Signal)