Politimeister til besvær

I Den siste tida har vi hatt en rekke demonstrasjoner og markeringer av selvorganisert natur. Markeringer som har gått fredelig for seg fra aktivistenes side, men som snuten desverre har grepet inn i.

Noe som har ført til basketak, ro og ordensforstyrrelse og en serie uoverkommelige bøter til våre yngste. Det er etter at Hans Sverre Sjøvold trådde inn som politimester i Oslo at bøteterroren nok en gang blomstrer.

Den 29. september skjedde den første massearrestasjonen siden Sjøvold ble politimester. 6 demonstranter ble anholdt på en fredelig markering mot SIAN. Alle demonstrantene fikk pålegg om å holde seg innenfor drøye 5 kvadratmeter, og de som prøvde å forlate dette området ble arrestert. Noen av de arresterte fikk forelegg på opptil 9000.Grunnlagene for foreleggene var alt fra "motstridelse av politiets ordre" til "gestikulering mot offentlig tjenestemann". Altså for å veive med armene og kritisere den overdrevne arrestasjonen av en meddemonstrant. I ettertid viste det seg at politiets maktbruk bare skulle eskalere.

Under en solidaritetsmarkeringen for det russiske pønk-kollektivet Pussy Riot, ble 7 arrestert. Den yngste personen var 15 år og ble utsatt for grov vold fra politiet. Neste aksjon fant sted 10. oktober, og fulgte opp den kontinuerlige prosessen under samma parolen; "Freedom to protest, death to prison". Under denne demonstrasjonen ble 11 aktivister arrestert for å ikke følge politiets pålegg, et pålegg som aldri ble gitt, og å opptre masktert. Maskeringene som ble brukt var en solidaritetsunifrom som alle aktivister fjernet da de fikk pålegg om det. Instruksene varierte fra svin til svin og var alt annet enn enkle å tolke. Bot....

I mellomtiden uttalte "Hasse" Sjøvold seg om at modellen bak prosjekt Exit fra '97 skulle gjennoptas. Bakgrunnen for programmet i sin tid var å følge opp ungdom i voldelige høyreekstremistiske miljøer for å stoppe rekrutteringa. Dette foregikk gjennom bekymringssamtaler og kontakt med foreldre og barnevern. Prosjektet er blitt tatt opp igjen, men snuten mener de nå skal rette det mot "islamistisk radikal ungdom". Etter oppfølginga, telefonterroren og avhørene som har ligget i lufta den siste tida, er det ikke til å dytte under en (bro)stein at modellen også blir brukt aktivt mot Blitz ungdom.

Etter disse brutale arrestasjonene skjønte vi at situasjonen bare kom til å bli verre. Det ble arrangert en demonstrasjon rettet direkte mot bøteterror og maktmisbruk fra Oslo politikammer og Innsatsstyrke. Aksjonen foregikk på den måten at aktivister i kledd grisesnuter med "Idioti" lapper sydd på ryggen delte ut forelegg skrevet til Oslo Politi. (Les forelegget nederst på sia.) Etter en apell utenfor sentrum snutestasjon beveget demonstrasjonen seg nedover mot grønland politistasjon. Men lenger enn brugata kom vi aldri. Fem kommandobiler kjørte opp i gågata og begynte å legge demonstranter i bakken, før noen skjønte hva som hadde skjedd. Uten noe som helst pålegg om å flytte oss, med gaten fylt med sivile tilskuere og helt passive og fredelige aktivister ble 9 tilfeldige aktivister kastet inn i biler og kjørt til grønland.

Selv om demonstrasjonen nå bestod av 9 færre deltagende fortsatte den som planlagt og vi stilte oss opp på Grønland torg for å dele ut gratis mat som "Food Not Bombs". Men snuten var verken ferdig med arrestasjonene eller fornøyde med at folk uten mye spenn får seg litt mat i magen. Ytterligere 5 nye aktivister ble dratt inn i biler og kjørt i arresten.

Det totale resultatet av vår ikke-voldelige demonstrasjon mot bøteterror og maktmisbruk ble 14 arresterte, 14 identiske forelegg, 14 pålegg om å ikke oppholde seg i hele sentrum fram til kl 01 natt til mandag og 9.000 kroner i bot hver, altå 126.000 til statskassa. Trenger vi å utdype poenget vårt ytterligere?


Blitz mener at dette er ett utmerket eksempel på hvorfor det ble holdt en slik markering, og man kan ikke si annet en at snuten har regelrett driti seg ut. 

Det råder ikke tvil om at Hans Sverre Sjøvold har tatt seg faen på fredelige markeringer og demonstrasjoner, og at dette er noe annet enn det var hjemme på Nøtterøy, og han har selv uttalt seg på at han vil ha mindre politi patruljerende i gatene, og mer på beredskap og utrykkning, noe vi kan se han får til jævlig bra, med 40 biler på en håndfull demonstranter med "tunge sekker" (noen var forøvrig også på vei fra skolen). Vi kan konkludere med at Sjøvold har prestert å demonstrere snutens latskap, og ikke minst paranoia ovenfor demonstrasjoner.

Blitz vil alltid slåss mot undertrykkelse og maktmisbruk i samfunnet, både på rådhuset og på gata, og vi kan garantere at dette er verken siste gang vi gjør det, eller siste gangen snuten driter seg ut. No Pasaran!