Palestinere fordrives fra Jerusalem

Da Blitz besøkte bydelen Sheikh Jarrah i Jerusalem ble vi møtt av et absurd syn. Med beskyttelse av politiet hadde bosettere fest i husene til fordrevne palestinere, mens en av familiene bodde på gata utenfor.
Palestinske familier i Sheikh Jarrah.
Settler occupied Gawi house in Sheik Jarrah, 19.01.2010.

Familien Hannou er en av de siste i en rekke med utkastelser av palestinere i Jerusalem. Denne familiens historie ligner på mange andre nå i Jerusalem.  Familien ble fordrevet fra Haifa under okkupasjonen i 1948, og flyktet til Øst Jerusalem. I 1957 fikk de leilighet i Sheikh Jarrah-området i Øst Jerusalem av de Jordanske myndighetene. Der har de bodd siden.

Jordanske myndigheter hadde ofte en praksis i Palestina om at de ga land til å bygge hus, men at det fortsatt forblir offentlig grunn. Dette benytter bosetterorganisasjonene og de israelske myndighetene seg av med å kreve å ta over disse eiendommene. I praksis skjer det at palestinske familier blir kastet ut og erstatter dem med jødiske settlere. Dette skjer altså i okkupert område og er ulovlig i henhold til internasjonal lov. 

Familien bor på gata

Familien Hannous kamp har vært lang. Allerede i 1972 prøvde en settlerorganisasjon å registrere seg som eier av dette landet. Siden dette har det vært en utmattende kamp for familien Hannou i det israelske rettssystemet.  I 2002 ble familien kastet ut, men fikk flytte inn igjen i 2006 etter at departementet for landregistrering avviste kravet fra 1972. Den israelske domstolen tok imidlertid ikke hensyn til dette og 2.august i år ble familien Hannou og familien Ghawi kastet ut ved hjelp av mer enn 200 bevæpna politi. Settlere flyttet umiddelbart inn i huset. Familiene, med over 57 familiemedlemmer, 28 av dem er barn, har siden holdt til i gata utenfor i en protest for å få tilbake hjemmene sine.

I Blitz’ ofte noe naive ånd spurte vi hvorfor de ikke med makt tok tilbake husene. Som svar viste de oss alle kameraene, og gjorde oss oppmerksomme på at ikke bare er settlerne bevæpna, etter kort tid ville området vært oversvømt av israelsk politi, som ikke kan sies å opptre upartisk i denne konflikten. 

Vil tømme Jerusalem for palestinere

Det som har skjedd med disse familiene er ikke enestående. Dette er en langsiktig strategi de israelske myndighetene bruker i Øst Jerusalem. Målet er å fordrive palestinere fra det okkuperte Øst Jerusalem. I nabolaget til Hannou familien er det to andre familier som er kasta ut. 27 andre familier i bydelen er i samme situasjon. De kan når som helst bli fordrevet fra hjemmene sine. Al Bustan i bydelen Silwan har nærmere tusen palestinere samme trussel hengende over seg. Dette skjer samtidig som at utbygginga av ulovlige israelske bosetninger fortsetter i samme område.

Kveler Øst Jerusalem

Utbygging av ulovlige bosetninger, fordriving av palestinere og bygging av muren er en politikk som har til hensikt å kvele den palestinske befolkningen i Jerusalem. Muren har medført at palestinske områder er blitt ekskludert fra Jerusalem samtidig som ulovlige bosetninger er inkludert. Utbygginga av bosetninger inne i Øst Jerusalem fortsetter med uforminsket styrke. I dag bor det over 200 000 ulovlige bosettere i Øst Jerusalem.  I tillegg er mulighetene for palestinere til å bygge hus i Jerusalem omtrent ikke-eksisterende.  I tillegg har Israelske myndigheter innført en rekke lover for å gjøre det vanskelig for palestinere til å bli boende i Jerusalem, bl.a. familiegjenforening, utdanning osv. Israels strategi kan ta lang tid, men er klar: Jerusalem skal tømmes mer og mer for palestinere. Mange palestinere mener Oslo avtalen la grunnlaget for den enorme ekspansjonen av bosetninger. Spesielt Jerusalem blir hardt rammet. Israel har brukt det faktum at Jerusalem ble fullstendig utelatt i disse forhandlingene til å gjøre situasjonen for palestinerne i byen så ulidelig at de tvinges til å flytte til Vestbredden.