Fra slottsparken til plata - det er vi som eier gata!

Politikerne i Oslo, med politiet som virkemiddel har i årtier drevet en trakasseringskampanje mot rusavhengige i Oslo. Bli med å demonstrer for en annen politikk!

Siden ifjor sommer har politiet, med kommunen i ryggen, gjennom den såkalte sentrumsaksjonen, drevet det som i realiteten er en pågående trakasserings-kampanje mot rusavhengige i Oslo. Sjøl om både politiet og offentlige instanser hevder aksjonen er vellykka, og appåtil er frekke nok til å påstå at rusavhengige sjøl er kjempefornøyd med innsatsen, veit vi på Blitz at dette er svært langt fra sannheten. Blitz har gjennom 30 år opparbeida seg førstehåndskjennskap til hva som skjer gatelangs i byen. Nå når sommeren står for døra og aktiviteten blant både politi og røvere øker, ønsker vi å sette fokus på dette gjennom en markering.

Dessverre føyer sentrumsaksjonen seg inn i den alfor lange rekka av hensynsløse krumspring som kalles norsk narkotikapolitikk og som i over fire tiår stort sett har gjort vanskelige liv enda vanskeligere. Sida 1970 har politikere og politi drevet klappjakt på det de mener er uønska elementer i Oslo. Politikernes ønske om reine fasader og turistvennlige gater har sørga for at byens mange rusbrukere opplever daglige trakasseringer og overgrep. I 1978 slo politiet til mot miljøet som hadde vært etablert i slottsparken siden tidlig søttitall. Gjennom seks år med hester, hunder, batonger og tåregass klarte politiet å flytte miljøet til Egertorget. Trakasseriet fortsetter og politiet driver miljøet videre til Kirkeristen og Vikingetorget. Under en stor politiaksjon i 1998 blir også dette området ryddet, og det vi kjenner som ”Plata” oppstår. Under Plataaksjonen 2004 går politiet nok en gang inn med hard hånd for å splitte opp byens rusmiljø for å klargjøre utbygginga av Bjørvika og den superfancy nye operaen. Miljøet finnes nå i skippergata, på nedre Karl Johan, på jernbanetorget og platået. Rusbrukerne blir fortsatt stresset rundt og banka opp dersom de ikke lystrer de mange vekternes kommando, om de skulle påtreffes med ulovlige substanser på seg eller om de ganske enkelt bare skulle befinne seg i området . Politiet driver fortsatt klappjakt fra sin mobile politipost ved plata og en bøteterror der satsene er oppjustert til det absurde i enkelte deler av byen. Og våre eminente politikere kappes om den mest restriktive linja overfor byens rusbrukere.

Blitz vil alltid støtte de utstøtte rusbrukeres kamp fordi vi forstår at folk trenger en meningsfull og innholdsrik hverdag, hvor selvstyrte aktiviteter spiller en vesentlig rolle. Vi ønsker at folk skal få muligheten til å bygge seg sterke og dyrke frem egne ressurser, framfor å bli kriminalisert og tilsidesatt som noen som kun er en byrde og en utgiftspost for kommunekassa. Derfor må den uverdige behandlinga rusbrukerne opplever i Oslo sentrum stoppes nå!

- Blitz krever en ny narkotikapolitikk og kjemper for at byens rusbrukere får definere sine egne behov.
- Blitz kjemper for flere væresteder med lengre åpningstider til byens rusbrukere.
- Blitz kjemper for flere aktivitetstilbud og flere boliger for byens rusbrukere.
- Blitz ønsker flere sprøyterom, ikke flere politiposter.
- Stopp kriminaliseringa av byens narkomane.
- Det er vi som bor i byen, ikke turistene.


Møt opp til demonstrasjon fra blitz, lørdag 28. April kl 18.00
Vi går i samla flokk fra blitz til slottsparken og starter demonstrasjonen der.