Det er ikke kriminelt å flykte – stengte grenser er kriminelt

En gruppe palestinere har i over en måned aksjonert utafor Stortinget for å få satt søkelys på den umulige situasjonen de er i. Disse representerer hundrevis av palestinere i samme situasjon her til lands.

Våre palestinske venner nekter å splittes opp og stues vekk på mottak rundt om i Uren Luren. De protesterer mot å måtte leve et liv der de glømmes både av myndighetene og folk flest, og tvinges inn i en trøsteløs tilværelse som såkalte "ureturnerbare", som for mange trekker ut i årevis.  Dette er mennesker som har flykta fra en brutal israelsk okkupasjonsmakt.

Den rød-grønne regjeringa har gått høyresida en god gang i å utvise "prinsippfasthet" i håndhevelsen av det som er av den strengeste asylpolitikken en finner i Europa. Blitz støtter de palestinske flyktningenes krav om å få bli i landet med lik mulighet til å jobbe, virke og leve som alle andre og vi forlanger at alle ureturnerbare asylsøkere gis amnesti umiddelbart.

Blitz kommer aldri til å kreve at folk skal framvise oppholdstilatelse når de kommer inn døra vår. At FrP nå liksom skal bekymre seg for disse folkas sanitærforhold klinger like hyklersk og hult som stillheten fra ansvarlige regjeringspartier er øredøvende.

Ingen mennesker er illegale!