DEMONSTRASJON: BEVAR HAUSKVARTALET.

Beboerne i Hausmannsgate 40 er truet med utkastelse etter at hauskvartalet ble solgt til boligspekulantene i Urbanium. Blitz arrangerer derfor en demonstrasjon utenfor rådhuset Fredag 9. desember kl.15.00. (avgang fra blitz 14.30)

VI GIR OSS IKKE!

Fredag 09.12.16 møter vi opp og går i flokk fra Blitz klokka 14:30 til Rådhuset i aksjon mot Urbaniums utkastelsesbegjæring av Hausmannsgate 40, Vestbredden Vel Vel. For de som ikke møter opp på Blitz, kan dere møte opp kl 15.00 på Rådhuset. Møt opp og spre ordet!

// ENGLISH
WE WON'T GIVE UP!
Demonstration 09.12.16 3 pm at the city hall, or depart from Blitz with us at 2.30 pm. The demonstrations aim is to have the sale of Hausmannsgate 40, Vestbredden Vel Vel anulled by the municipal body. Be there and spread the word!

Pressemelding fra Vestbredden

Den 21.11.2016 fikk Arbeids- og bosamvirket Vestbredden Vell Vell SA et brev fra Urbanium AS gjennom advokatfirmaet Bing Hodneland hvor de krever at beboerne flytter ut av eiendommen innen 14 dager fordi Urbanium som ny eier ikke er enig i bruken av boligen.

Vestbredden Vell Vell anser ikke uenigheten om bruken som et gyldig argument for fraflytting ettersom eiendommen (ifølge salgsprospektet) ble solgt MED beboere og bruken var uttalt ansett som tålt.

Hodneland skriver også i brevet om tvangsfravikelse at: Arbeids- og bosamvirket Vestbredden Vell Vell SA har tatt tilhold i eiendommen ved okkupasjon, og det er åpenbart at samvirket ikke har rett til å besitte eiendommen.

Denne påstand er deres eneste grunn for å kunne gjennomtvinge en hurtig tvangsfravikelse, men den er også feil.

Huset ble okkupert av «Boligaksjonen 2000» allerede i 1999 – Men Vestbredden Vell Vell som organisasjon ble først registrert i Brønnøysund i 2005.

I Urbaniums kontrakt med kommunen står det at de må bygge byøkologisk, men de vil allikevel rive Hausmannsgate 40 og bygge nytt. Dette innebærer altså å rive en 130 år gammel historisk bygning. Siden Hausmannsgate 40 allerede er et byøkologisk bokollektiv, vil det å rive huset være i strid med kontrakten og Urbanium kan umulig utføre disse planene i god tro. Dermed ser vi ingen grunn til å fraflytte når huset allerede er i levelig stand gjennom vår kontinuerlige oppussing.

Videre har salget brutt reguleringsplanen hvor Hauskvartalet skal bli «behandlet som en helhet».

Urbanium hevder at de har ønsket å inkludere Vestbredden i brukermedvirkningen og utviklingsprosessen av Kvartalet. I det samme brevet krever de en fraflytting og å rive huset.

Å kaste ut et av Oslos byøkologiske pilotprosjekt med mer enn 17 års erfaring, for å innsette en blågrønn kulturakse som aldri tidligere har praktisert brukermedvirkning er en tabbe som kommer til å få uante konsekvenser.

Vestbredden krever at Oslo Kommune tar ansvar og kompenserer eller tilbakefører salget som ugyldig. Vi aksepterer ikke at folkevalgte kan fraskrive seg ansvar gjennom en salgspakke og ser på dette som en enorm rift i velferdsprinsippene Oslo Kommune gjemmer seg bak.

Vestbredden har forsøkt å bli anerkjent rettslig siden 2005, men vi har kun blitt anerkjent når det har vært i politikernes favør og har aldri blitt hørt i forbindelse med vår bruksrett av eiendommen.

Vi ser derfor under disse omstendigheter ingen annen utvei enn å tvinge fram en direkte kommunikasjon med politikerne med alle midler tilgjengelige.

Vestbredden forblir en Risikokapital og boligpolitisk nerve.

Vi flytter ikke!

130 års gjenbruk – 17 års motstand
Annulèr salget – Kjøp Hausmannsgate 40 tilbake!

Vestbredden Vel Vel