Byrådet viser sitt sanne ansikt!

Byråd for næring og avvikling, Anne Kathrine S. Tornås, viser i dag sitt sanne ansikt når hun gjennom pressa truer med å kaste ut Blitz fra Pilestredet 30 c.

Siden Tornås ga oss beskjed gjennom pressa at hun ønsker å selge Blitz i høst, har hun framstilt privatiseringa som en gavepakke til Blitz. Vi har aldri trodd at vårt ikkekommersielle tilbud til byens underprioriterte kan overleve på det private eiendomsmarkedet, og dagens trussel bekrefter at Tornås aldri har vært interessert i at Blitz skal bestå.

Høyre-byrådet må sjøl ta ansvaret for den tilspissede situasjonen som har oppstått som en følge av deres arrogante håndtering av salget av Blitz. Tornås prøvde først å framstille salget som en garanti for vår overlevelse, men det har denne uka vist seg at selv byrådens egen kommuneadvokat mener at Blitz ikke er beskytta juridisk mot utkastelse på det private markedet. Blitz har hele tida visst at Tornås' garantier ikke er verdt noe som helst. Når hun møter våre protester mot salg med trussel om utkastelse, viser det med all tydelighet at Tornås ønsker å bli kvitt Blitz uansett.

Å ivareta et mangfold i byen er kommunens ansvar. Nå prøver de å overlate ansvaret til de rikes hender. Vi forstår ikke hvordan private aktører skal ivareta ikke-kommersielle verdier. På det profitthungrige private markedet taper ungdom, fattige, arbeidsløse, kulturen, mangfoldet og alt som gjør det bra å bo i Oslo.

Demonstrasjonen i går var bare begynnelsen på kampen for å bevare Blitz som sjølstyrt ungdomshus. Vi gir oss ikke før kommunen trekker tilbake vedtaket om å selge Pilestredet 30 c. Vi har bygd opp Blitz gjennom 20 år, og vil okkupere huset fra første dag det blir solgt til private spekulanter.

Byrådet raserer Oslo ved å privatisere alle kultur- og velferdstilbud for befolkninga, og kommer ikke til å gi seg før hver kvadratmeter av byen er på private hender. Vi godtar ikke å bli privatisert. Vi vil føre felles kamp og kjempe med alle som slåss mot privatisering og markedstilpasninger, for det er alltid den svakeste part som taper i et samfunn hvor profitten styrer.

Vi står fast ved våre krav til Oslo kommune:
- Vi krever at vedtaket om å selge Pilestredet 30 c trekkes tilbake
- Vi krever at Oslo kommune setter i gang renoveringen av Pilestredet 30 a-c.
- Vi krever at oppussingen gjennomføres uten at aktiviteten flyttes ut av huset
- Vi krever å få fortsette å drive Pilestredet 30 c som selvstyrt ungdomshus.

BLITZ, onsdag 30. januar 2003