Blitzbrigade til Palestina

Folk fra Blitz er nå i Palestina for å vise støtte til, og for å lære av, det palestinske folkets kamp. Mellom demonstrasjoner og møter med palestinske aktivister skal vi til og med drive litt jordbruk!

Olivendyrking er en eldgammel levevei for palestinske bønder. I stadig økende grad trues  denne produksjonen av den israelske okkupasjonsmaktas framstøt for å knuse både den palestinske økonomi, kultur og motstandskraft.  I tillegg til oppføringa av den groteske apartheid-muren som snor seg på kryss og tvers i landskapet og som skiller landsbyene fra jorda som tilhører dem,  er olivenbøndene oftere og oftere utsatt for trusler og angrep fra de mange ulovlige bosetningene på Vestbredden. 

Solidariteten med det palestinske folk har vært en svært viktig del av arbeidet på Blitz så lenge huset har eksistert. Vi har ikke tall på hvor mange ganger vi har avlagt den israelske ambassaden en visitt i forbindelse med brutale overgrep okkupantene har stått for, eller hvor mange ganger vi har stått utafor Stortinget for å protestere mot norske myndigheter sin unnfallenhet overfor de samme overgrepa. Ved gjentatte anledninger har folk fra Blitz besøkt de palestinske områdene på samme måte som vi innimellom har fått besøk av folk derfra. Slik har det oppstått vennskapsbånd mellom mennesker som strekker seg langt utover det som kan uttrykkes gjennom pliktskyldige støtteerklæringer. 

Denne høsten drar folk fra Palestina-gruppa på Blitz til Vestbredden for sammen med aktivister fra en rekke andre land for å delta i oliveninnhøstinga i området. Erfaringa viser at internasjonal tilstedeværelse og dokumentasjon har en viss dempende effekt på bosetternes berserkergang. De kommende ukene vil Blitz-brigadistene rapportere hjem om det de opplever i Palestina; disse rapportene vil publiseres på blitz.no.

Palestinerenes ukuelige pågangsmot og utrettelige kamp for frihet og rettferdighet, sjøl under de aller mest håpøse forhold har i tiår vært til fantastisk inspirasjon for progressive krefter i hele verden, så også for Blitz. Vi håper at vi denne høsten kan bidra litt med å gi noe tilbake. 

Ingen fred uten frihet. Fritt Palestina!