Blitz solgt til mafia-doktor!

Oslo kommune fortsetter sitt komiske hemmelighold av hvem som har kjøpt Blitz, antagelig for å holde dramatikken oppe rundt påståtte trusler mot eventuelle kjøpere.

Nå er sannheten at Blitz i to måneder har visst hvem kjøperen er, så det er ikke mye å vise til av vold og overgrep mot den fryktsomme kjøperen. Men for denne handler det heller om at han ikke ønsker media skal grave for mye i hvem kjøperen er før salget er banket gjennom og han har sikret seg en billig tomt i pressområdet rundt Pilestredet Park.

Kjøperen heter Sharok Ezazi, og er overlege i psykiatri ved Aker Sykehus. Men han er nok mer kjent, eller heller beryktet, for sin forretningsdrift. En forretningsdrift som mer har preg av mafiavirksomhet, med ingredienser som svindel, utpressing, brannstiftelse og skytevåpen. Faktisk har det vakt en del oppsikt på Aker sykehus at Ezazi går bevæpnet med pistol selv på arbeidet som psykiater!

Men Oslo kommune har lenge holdt en beskyttende hånd over Sharok Ezazis tvilsomme forretningsdrift. I tillegg til sin heltidsstilling som overlege på Aker, driver Ezazi det private behandlingstilbudet Stiftelsen Lucia. Stiftelsen tjener store penger på et botilbud i Solskinnskroken 13 på Vinderen i Oslo beregnet på psykiatriske pasienter som er utskrevet fra sykehusene.

For et par år siden ble det igangsatt en granskning av Solskinnskroken 13 på grunn av at de hadde krevd ekstrem høy betaling fra de bydelene de tok inn pasienter fra. De krevde sykehuspris, til tross for at de ikke drev behandling, men kun et botilbud. Aker sykehus igangsatte også en intern granskning fordi Sharok Ezazi, i tillegg til full stilling ved Aker sykehus, pluss 210 overtidstimer, var oppført som faglig leder ved Solskinnskroken. Der hadde han i 1999 blant annet 24 timers bakvakter på toppen av mer enn full sjefsstilling ved sykehuset. I tillegg til alt dette driver Ezazi også sin private praksis, Sentrum Private Psykiatri.

Det har en rekke ganger blitt stilt spørsmål rundt Ezazis habilitet i forbindelse med overføringer av pasienter fra hans offentlige engasjement til hans private praksis og botilbudet i Solskinnskroken 13. Blitz har også vært i kontakt med tidligere ansatte i Solskinnskroken som forteller om rystende bruk av ufaglært arbeidskraft til medisinering og ivaretagelse av svært syke mennesker.

I 2000 brøt to av Solskinnskroken 13s ansatte psykiatriske sykepleiere med stedet på grunn av forholdene, og startet sitt eget botilbud for psykiatriske pasienter. Den ene av sykepleierne fikk kort tid huset sitt påtent i et mordbrannforsøk, mens det ble skutt med hagle mot døren til den andre sykepleieren. Det vakte også oppsikt i enkelte bydeler at Ezazi forsøkte å påvirke pasienter som hadde plass hos konkurrentene, til å be om å bli overflyttet til Solskinnskroken. Bydelsdirektøren i Grorud bydel skrev enn krass rapport om dette, men rapporten ble syltet av Erling Lae, nåværende byrådsleder.

I forbindelse med salget av Blitz sier byrådssekretær for Tornås, Daniel Siraj at de har undersøkt økonomien til kjøperne Eiendom Invest Oslo og Alt Mulig Bygg. Begge selskapene er kontrollert av Sharok Ezazi gjennom stråmennene Shahnaz Akhtar og Javid Iqbal. Iqbal er slått konkurs, men ikke med dette selskapet. Ezazis eiendom Solskinnskroken 13 i et villastrøk på Vinderen ble kjøpt i november 1998 for 2,2 millioner kroner. Eiendommen ble raskt belånt med 5,55 millioner kroner. I tillegg hefter det en felles pantobligasjon på Solskinnskroken 13 og Ezazis private eiendommer på til sammen 10,25 millioner kroner. Er dette tegn på en sunn økonomi?

I dag har Sharok Ezazi registrert bopel i Strømstad i Sverige, men har kontoradresse i Nedre Skogvei 16c, en adresse som også disponeres av Eiendom Invest Oslo. Til tross for at Ezazi til tider hevder at han bare er rådgiver for selskapet, har han vært generøs nok til ikke bare å låne dem kontor, men også telefonen til sin psykiatriske praksis, sin sekretær og til overmål også sin private mobiltelefon.

Flere journalister har etter offentliggjøringen av kjøperselskapet blitt lettere forskrekket når de har ringt til et eiendomsselskap og havnet rett inn til en psykiater. Sharok Ezazi har mange økonomiske ben å stå på, men få av dem fremstår som solide i skatteligningen, selv om Tornås altså er av en annen mening. Ezazi er dybt involvert i restaurantdrift av en type som hvertfall ikke går så godt sammen med de mål Kristelig Folkeparti har satt for begrensninger i skjenking i Oslo. Flere av restaurantprosjektene hans har hatt tvilsomt rykte og raske konkurser, slik som Cheese Inn og Karl Youngs Kro. Blitz har vært i kontakt med aktører i restaurantverdenen som har gitt uttrykk for at Ezazi ikke bare er en vanlig investor, men en av ”cowboyene” i bransjen.

Det skal ikke ses mye på Sharok Ezazis forretningsdrift og ukonvensjonelle legepraksis før man får inntrykk av at dette ikke er så bunnsolid og vakkert som Kristelig Folkepartis byråd Tornås hevder. Men for henne har det hele tiden handlet om å blitt kvitt Blitz, og da er hun åpenbart villig til å alliere seg med både ”Leger med Pistol”, Fremskrittspartiet og andre mørke makter. Det er makt i Tornås’ foldede hender, men dette forhindrer dem ikke i å være skitne.

BLITZ, fredag 8. november 2002