Blitz 1. mai - Ingen mennesker er illegale

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag og Blitz er sjølsagt ute i gata i år igjen. Dette året vil hovedfokuset ligge på de norske myndighetenes umennesklige behandling av papirløse flyktninger her i landet.

At grunnleggende rettigheter som tak over hue og arbeid skal fratas folk som er så uheldig at de ikke er født innafor den imaginære streken på kartet som konstituerer kongeriket Norge, er en jævla skam. Den siste tida har grupper av papirløse flyktninger fra land som Palestina, Syria, Afghanistan og Etiopia hevet stemmene for å syneliggjøre den svært vanskelige situasjonen den norske innvandringspolitikken setter dem i. Den rød-grønne regjeringa forsøker å tekkes høyresida med å vise ukuelighet og ”prinsippfasthet” ved å føre en grotesk inhuman linje overfor flyktninger. Dette prinsippet kan de stikke et visst sted og derfor vil Blitz søtte våre papirløse venner 1.mai og ønsker alle gode folk velkommen i Blitz-blokka på Youngstorget på 1.mai.

I tillegg blir det sjølsagt konsert på huset kvelden før, flere paroler, musikk og spillopper fra revolusjonens baktropp. Heng på!

Arbeiderklassens har ikke noe jævla fedreland og intet menneske er illegalt!