Balata flyktningeleir

Blitz besøkte denne uka Palestinas største flyktningleir, Balata. Her er 25 000 flyktninger presset sammen på 1 km2, under kummerlige forhold og blir utsatt for stadige grusomme overgrep fra den israelske okkupasjonsmakten.

Balata flyktningleir ligger i Nablus på Vestbredden. Leiren er den største i Palestina. 25 000 flyktninger er stuet sammen på 1 km2, hvorav størstedelen av befolkningen er barn og unge. Den ble etablert i 1950 av FN, og er fremdeles under FNs kontroll, selv om bistanden og hjelpen leiren mottar reduseres fra år til år. Ettersom leiren kun ble bygget som et midlertidig oppholdssted for 5000 flyktninger, er bygningsmassen i dag i elendig forfatning, og leiren er sterkt overbefolket. Den medisinske bistanden kan i beste fall beskrives som mangelfull. I de smale smugene i den overbefolkede leiren er det mange steder ikke mulig å se dagslys. De sanitære forholdene og trangboddheten leder til at smittsomme sykdommer florerer.

Balata har vært arnested for kampen mot okkupasjonen i alle år, og ikke minst i forbindelse med den andre intifadaen. De kummerlige forholdene, de brutte løftene om retur til eget land, og den innbitte troen på rettferdighet og motstanden mot Israels okkupasjon, gjør at vår vert i leiren til og med mente at det var her den andre intifadaen startet. 

Balata er et av de stedene i Palestina som har vært hardest rammet av Israels represjon siden 2002, med 350 falne som nå minnes med stolthet, og enda flere skadede. Dette preger naturlig nok samfunnet - både sosialt og økonomisk.

Blitz var gjester på leirens aktivitetssenter for ungdommer, som driver en rekke prosjekter for barn og unge, slik som hip-hop, dansekurs, journalistkurs, bibliotek, filmvisninger, alt i kjønnsblandede grupper, noe som er temmelig uvanlig i Palestina.  Representanten for ungdomsleiren, Mahmod, fortalte at disse aktivitetene spiller en viktig rolle i ungdommenes liv, spesielt ettersom det er så sterk plassmangel i leiren og ungdommene ikke har anledning til å trekke seg tilbake for seg selv eller leke i fred med unger på sin egen alder i hverdagen.

Mange barn og unge har også vært vitner i grusomme scener i forbindelse med «night raids», voldelige arrestasjoner og sjokkraid utført av den israelske hæren. Dette har ledet til for eksempel søvn- og konsentrasjonsvansker, angst, depresjon, og i mange tilfeller manglende tro på fremtida. Ungdomssenteret jobber med å motvirke dette, ved å skape en arena som ungdommene selv er i kontroll over, og hvor de kan gjenfinne inspirasjon til livet som ligger foran dem. Et av de nyere prosjektene i leiren er en støttegruppe for kvinner som har mistet nære pårørende i intifadaen.

Vi på Blitz vet jo hvor viktig det er at unge folk får spillerom. Det er kult å se at det finnes forståelse for dette på steder hvor stressnivået er et par hakk høyere enn i Pilestredet. Vi skal aldri slutte å arbeide for at våre venner i Balata en dag skal få leve i et fritt Palestina.