Vestbredden Bo -og arbeidskollektiv har mottatt utkastelsestrussel fra Urbaniums.

Den 21/11 Bo- og arbeidskollektivet har mottatt utkastelsestrussel fra Urbaniums sakfører Hodneland! "De må fraflytte Hausmanns gate 40 innen 14 dagers fra dette brevs datering" Det er tid for mobilisering av solidarisk støtte. Slå ring om Vestbredden!

The 21/11 Vestbredden collective (H40, Barrikaden) have received an eviction letter from Urbaniums lawyer: Hodneland.

They have 14 days to leave the building!