Ugleberget på Lille Stensrud truet av utkastelse

Det mobile bokollektivet Ugleberget på Lille Stensrud,er nå etter 5 måneders okkupasjon blitt  truet av Oslo kommune med utkastelse.Kollektivet består av tidligere medlemmer av vognplassene Brakkebygrenda og Hausmannsplatz, og Vestbredden Velvel. Det er ikke blitt satt dato for tvangsfravikelsen, da representanter for Oslo kommune hevder beboerne ikke har noen form for rettigheter til denne informasjonen.

Det foreligger ingen framtidige planer for bruk av tomta,og ingen andre holdbare argumenter for at beboerne skulle trenge å fraflytte sitt hjem.
Nå er det på tide at Oslo kommune forstår at å jage rundt en minoritet med mennesker av annen politisk overbevisning og livstil, ikke vil føre til annet enn flere framtidige økonomiske tap i form av store utkastelsesaksjoner. Vi kan ikke forholde oss til et lov-verk som ikke aksepterer våre behov, meninger og livstilvalg.Det er ikke kriminelt å ta ansvar for sitt eget liv eller å ta avstand til et kapitalistisk,uempatisk samfunn.
 
Støtt Ugleberget og alle andre fristeder,okkupere mere!
Denne byen er like mye vår som andres!
 
Ugleberget