Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter