Meetings every Monday, 18h at Blitz!

Knytt til gruppe: 
Beskrivelse: 
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="clear: both; min-height: 80px;"><b><span style="font-weight: normal;">We will meet every Monday to collect whats been done since last meeting and to look at what we have to do next towards the festival.</span></b><br /><br /><b><span style="font-weight: normal;">Join us! We still need people to work with PR, Food, Workshops, Films, Art, Music and DJs, Volunteers and to coordinate and to form the festival!</span></b><br /><br /><b><span style="font-weight: normal;">Come to the meetings every wednesday!</span></b><br /><b><span style="font-weight: normal;">------------------------------</span></b><br /><i><b>Møter hver mandag fram mot festivalen, kl.18 på Blitz!</b></i><br /><br /><i>Hver mandag skal vi samles for å gå gjenom det som er gjort siden sist møte og hva som trengs å gjøres framover mot festivalen.</i><br /><br /><i>Bli med! Vi trenger fremdeles folk som kan være med å jobbe med PR, mat, workshops, filmer, kunst, musikk og DJer, frivillige og i koordineringsgruppa, og å være med å forme festivalen!</i><br /><br /><i>Kom på møtet på onsdag!</i></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1635530032395535148-4145817691739427976?l=osloqueer.blogspot.com' alt='' /></div>