Forholdene forverret på norske pelsfarmer siden 2009

Beskrivelse: 
<div class="field field-type-text field-field-main-news-body"> <div class="field-items"> <div class="field-item">Foto: Johan Berglund (www.berglundfoto.se)En fersk rapport fra Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge avdekker en økning av alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen siden 2009, og at lovbruddene underrapporteres av Mattilsynet. Mattilsynets kontroll med pelsdyrnærinen preges av grove feil og mangler.Last ned rapportenNettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge har gjennomgått 366 tilsynsrapporter fra 2010 og 2011 for å undersøke hvordan Mattilsynet kontrollerer pelsdyrnæringen. Undersøkelsen avdekker at antallet alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen har økt, og at lovbruddene underrapporteres av Mattilsynet &ndash; til næringens fordel.- Mattilsynets egne tall viser at det avdekkes stadig flere alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen. Likevel oppgir Mattilsynet at forholdene er bedret. Dette villeder landbruksminister Brekk når han sammen med regjeringen skal vurdere om pelsdyrnæringen skal forbys, sier Odd Harald Eidsmo, rådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge.Blant funnene i undersøkelsen er:Antall alvorlige lovbrudd (hastevedtak og politianmeldelse) i pelsdyrnæringen har økt. I 2009 ble det fattet 3 hastevedtak per 100 tilsyn, mens tallet hadde økt til 6,8 i 2010 og hele 10,1 i 2011. For 2011 tilsvarte dette hastevedtak i 8,2% av tilsynene. Eksempler på slike alvorlige lovbrudd er revevalper med avbitte bein eller ører (Høylandet, 2010), fem mink med sterkt skadde forbein (Jøa, 2010) og mink med åpen inngang inn til ryggmargen etter at hele halen var avbitt (Stavanger, 2011).Hastevedtakene og andre avvik underrapporteres av Mattilsynet. Ingen av Mattilsynets årsrapporter fra perioden oppgir mer enn halvparten av deres egne hastevedtak. Likevel oppgir Mattilsynet at &rdquo;forholdene er bedret&rdquo;. Mattilsynets opplysninger benyttes av blant annet Landbruks- og matdepartementet (LMD).Samtidig er tilsynene blitt mer vilkårlige og mindre grundige enn de var i 2009. Reaksjonsmåter og omfang av tilsynene varierer stort mellom hvert distriktskontor og mellom hver inspektør. For eksempel ble det ved et tilfelle funnet fem minkvalper med sår etter slåssing, hvor to av dyrene måtte avlives på stedet. Forholdet resulterte ikke i en formell reaksjon fra Mattilsynet. I et annet tilfelle ble en valp med skadet bakfot pålagt avlivet straks. Her resulterte forholdet i et formelt hastevedtak. Vilkårligheten i tilsynet åpner for at det kan være flere alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen enn hva Mattilsynets egne tall indikerer. Mørketallene kan derfor være store.I kjølvannet av landbruksmeldingen har LMD nå startet gjennomgangen av pelsdyrnæringen, hvor pelsdyrenes fremtid skal avgjøres. Departementet omtaler gjennomgangen som en &ldquo;intern, lukket prosess&rdquo;. I denne prosessen spiller Mattilsynets tall en sentral rolle.- Det er bekymringsfullt at pelsdyrnæringens fremtid skal avgjøres i en lukket prosess i departementet. Enda verre fremstår det når vi nå vet at feilaktig informasjon fra Mattilsynet benyttes som faktagrunnlag. Vi ber om at landbruksministeren tar grep for å sikre en åpen prosess, der faktagrunnlaget som benyttes også kan etterprøves av andre, sier Per Arne Tøllefsen, pressekontakt i Nettverk for dyrs frihet.Ikke første avsløringSiden 2008 har Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge avslørt lovbrudd, dyremishandling og andre uakseptable forhold på nærmere 200 norske pelsfarmer.For spørsmål om undersøkelsen:Odd Harald Eidsmo, rådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge, tlf. 95 76 06 72.Per Arne Tøllefsen, pressekontakt i Nettverk for dyrs frihet, tlf. 94 28 33 51.&nbsp;Fakta om norsk pelsdyroppdrettMattilsynet - ein offentleg vits?</div> </div> </div>