Dobbelt så mange alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen som i kyllingindustri

Beskrivelse: 
<div class="field field-type-text field-field-main-news-body"> <div class="field-items"> <div class="field-item">Antallet alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen er mer enn dobbelt så mange som i kyllingindustrien, viser undersøkelse fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet.Last ned rapporten&nbsp; |&nbsp; Se NRK-innslag om undersøkelsen&nbsp;- Når det avdekkes over dobbelt så mange alvorlige lovbrudd på pelsfarmene som i kyllingindustrien, viser dette med tydelighet at pelsdyrnæringen er en versting i landbruket. Lidende og skadde dyr er en del av hverdagen på norske pelsfarmer, sier Odd Harald Eidsmo, rådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge.I en tilsynsrunde i 2011 dokumenterte Mattilsynet store, dyrevelferdsmessige problemer i kyllingindustrien. Tilsynet avdekket vesentlige brudd på krav som påvirker dyrevelferden og ba om en opprydning i bransjen. Kyllingindustrien, som er svært industrialisert, har også tidligere blittkraftig kritisert for manglende fokus på dyrevelferd.En rapport fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet viser likevel at antall alvorlige lovbrudd er mer enn dobbelt så mange i pelsdyrnæringen som i kyllingindustrien. Mens Mattilsynet i 2011 fattet hastevedtak i 3,3% av tilsynene, var de tilsvarende tallet 8,2% for pelsdyrnæringen.- For den nye landbruksministeren blir arven etter Brekk å gjenopprette gode relasjoner til landbruket, men dette bør ikke inkludere pelsdyrnæringen. Pelsdyrnæringen har hatt flere år på å rydde opp, men det motsatte har skjedd: De siste tre årene har antall alvorlige lovbrudd økt på norske pelsfarmer. Vi oppfordrer Vedum til å begynne avviklingen av pelsdyroppdrett i Norge, sier Per Arne Tøllefsen, pressekontakt i Nettverk for dyrs frihet.Kontaktpersoner for mediahenvendelser:Odd Harald Eidsmo, rådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge, tlf. 95 76 06 72Per Arne Tøllefsen, pressekontakt i Nettverk for dyrs frihet, tlf. 94 28 33 51Siden 2008 har Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge dokumentert forholdene på nærmere 200 pelsfarmer. Film og bilder fra inspeksjonene i 2010 er tilgjengelig for fri bruk (kreditering: Nettverk for dyrs frihet / Dyrebeskyttelsen Norge):Bildesamling (2010)Fylkesvise bilder (2010)Videosamling (2010)&nbsp;Video fra vår tidligere undersøkelse av pelsdyrnæringen</div> </div> </div>